ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 19-20 เม.ย.2564
โดย พิทักษ์ รูปสี
21 เมษายน 2021 @08:05 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506 วันที่ 19-20เมย64
โดย นางเมตตา สายทอง
21 เมษายน 2021 @08:16 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 19-20 เมย.64
โดย วันชัย กุลโชติ
21 เมษายน 2021 @08:28 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 19 -20 เมย. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
21 เมษายน 2021 @09:05 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_19-20 เม.ย.64
โดย จิรานีย์ จันทสาร
21 เมษายน 2021 @09:15 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 รายงาน 506 วันที่ 19-20 เมย.64
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
21 เมษายน 2021 @10:14 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่19-20 เม.ย 64
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
21 เมษายน 2021 @13:27 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 19-20 เม.ย.64
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
21 เมษายน 2021 @15:14 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 19-20 เม.ย 64
โดย นายทวัชชัย สาระภี
21 เมษายน 2021 @17:17 น.
[ส่งข้อมูล NCD คลีนิก] รายงานคลีนิก NCD [ 20 เม.ย.64 ] [ รพ.สต.หนองฟานยืน]
โดย กฤษณุ ครุ่นส้าว
22 เมษายน 2021 @15:08 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 21-22 เม.ย.2564
โดย พิทักษ์ รูปสี
วันนี้ เวลา 08:20
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 21-22 เมย. 64
โดย นายทวัชชัย สาระภี
วันนี้ เวลา 08:58
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 21-22 เม.ย 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
วันนี้ เวลา 08:59
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506 วันที่ 21-22เมย64
โดย นางเมตตา สายทอง
วันนี้ เวลา 09:12
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] ส่งรายงาน 506 วันที่ 21 -22 เมย. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
วันนี้ เวลา 09:18สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
Your IP : 34.239.176.198
Last Update 23 เม.ย. 64
12:27:07