ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 6 - 7 กค.63
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
08 กรกฎาคม 2020 @08:36 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 3-5 ก.ค. 63
โดย นายทวัชชัย สาระภี
08 กรกฎาคม 2020 @08:37 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_6-7 ก.ค.63
โดย จิรานีย์ จันทสาร
08 กรกฎาคม 2020 @08:39 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 6-7 มิ.ย.63
โดย นายทวัชชัย สาระภี
08 กรกฎาคม 2020 @08:41 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 3 -5 กค.63
โดย ปราณี เทพอาษา
08 กรกฎาคม 2020 @09:32 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 6 -7 กค. 63
โดย ปราณี เทพอาษา
08 กรกฎาคม 2020 @09:33 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 6-7 ก.ค.63
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
08 กรกฎาคม 2020 @17:29 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 6-7 ก.ค 63
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
09 กรกฎาคม 2020 @08:47 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 8-9 ก.ค.2563
โดย พิทักษ์ รูปสี
10 กรกฎาคม 2020 @07:56 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 8 - 9 กค.63
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
10 กรกฎาคม 2020 @08:39 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 8-9 กค.63
โดย วันชัย กุลโชติ
10 กรกฎาคม 2020 @08:40 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 8-9 ก.ค.63
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
10 กรกฎาคม 2020 @09:22 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 8 - 9 กค. 63
โดย ปราณี เทพอาษา
10 กรกฎาคม 2020 @09:56 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_8-9 ก.ค.63
โดย จิรานีย์ จันทสาร
10 กรกฎาคม 2020 @11:26 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 8-9 ก.ค 63
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
10 กรกฎาคม 2020 @16:38 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
Your IP : 3.234.241.200
Last Update 12 ก.ค. 63
19:40:25