ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506วันที่ 16-17กย63
โดย นางเมตตา สายทอง
18 กันยายน 2020 @08:23 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 16 - 17 กย.63
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
18 กันยายน 2020 @08:51 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 16-17 กย.63
โดย วันชัย กุลโชติ
18 กันยายน 2020 @08:57 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 16-17 ก.ย.2563
โดย พิทักษ์ รูปสี
18 กันยายน 2020 @09:05 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 16-17 ก.ย. 63
โดย นายทวัชชัย สาระภี
18 กันยายน 2020 @09:07 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 16-17 ก.ย 63
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
18 กันยายน 2020 @09:16 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 16 -17 กย 63
โดย ปราณี เทพอาษา
18 กันยายน 2020 @09:20 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_16-17 ก.ย.63
โดย จิรานีย์ จันทสาร
18 กันยายน 2020 @09:30 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 18-20 ก.ย.2563
โดย พิทักษ์ รูปสี
21 กันยายน 2020 @07:48 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 18-20 กย.63
โดย วันชัย กุลโชติ
21 กันยายน 2020 @08:24 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 18 - 20 กย. 63
โดย ปราณี เทพอาษา
21 กันยายน 2020 @09:00 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 18 - 19 กย.63
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
21 กันยายน 2020 @09:02 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506วันที่ 18-20กย63
โดย นางเมตตา สายทอง
21 กันยายน 2020 @09:18 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_18-20 ก.ย.63
โดย จิรานีย์ จันทสาร
21 กันยายน 2020 @09:53 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 18-20 ก.ย 63
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
21 กันยายน 2020 @14:08 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
Your IP : 54.237.183.249
Last Update 22 ก.ย. 63
07:33:09