ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 21-23 มิ.ย 62
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
24 มิถุนายน 2019 @09:08 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_21-23 มิ.ย 62
โดย จิรานีย์ จันทสาร
24 มิถุนายน 2019 @09:29 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 21 -23 มิย. 62
โดย ปราณี เทพอาษา
24 มิถุนายน 2019 @09:58 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 21-23 มิย.62
โดย วันชัย กุลโชติ
24 มิถุนายน 2019 @10:49 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] รายงานEPI เดือน มิถุนายน 62
โดย กัลยา ตุ่นมี
24 มิถุนายน 2019 @11:47 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 21-23 มิ.ย.62
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
25 มิถุนายน 2019 @16:16 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506วันที่ 24-25มิย62
โดย นางเมตตา สายทอง
วันนี้ เวลา 07:39
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_24-25 มิ.ย 62
โดย จิรานีย์ จันทสาร
วันนี้ เวลา 08:43
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 24-25 มิ.ย.62
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
วันนี้ เวลา 08:55
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 24-25 มิย.62
โดย วันชัย กุลโชติ
วันนี้ เวลา 09:10
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 24-25 มิ.ย.2562
โดย ปาริฉัตร แก้วพิลา
วันนี้ เวลา 09:14
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 24 -25 มิย. 62
โดย ปราณี เทพอาษา
วันนี้ เวลา 09:16
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 24-25 มิ.ย. 62
โดย นางสาวจิตติมา แสงหิน
วันนี้ เวลา 10:02
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 24-25 มิ.ย 62
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
วันนี้ เวลา 10:46
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 รายงาน 506 24-25 มิย..62
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
วันนี้ เวลา 14:56Ub-Sims

QOF 2562

สาธารณสุขอำเภอ

นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

Facebook FanPage

สภาพอากาศวันนี้

ขณะนี้เวลา

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 17 ตุลาคม 2561
Your IP : 34.228.194.177
Last Update 26 มิ.ย. 62
16:01:08