ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 21-23 มค.65
โดย วันชัย กุลโชติ
24 มกราคม 2022 @08:54 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_21-23 ม.ค.65
โดย จิรานีย์ จันทสาร
24 มกราคม 2022 @09:02 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 21- 23 มค.65
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
24 มกราคม 2022 @09:30 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่19-20 ม.ค 65
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
24 มกราคม 2022 @10:59 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่21-23 ม.ค 65
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
24 มกราคม 2022 @11:01 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 21- 23 มค.65
โดย ปราณี เทพอาษา
24 มกราคม 2022 @13:27 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 -21-23 ม.ค 65
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
24 มกราคม 2022 @17:06 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 21-23 ม.ค.2565
โดย พิทักษ์ รูปสี
25 มกราคม 2022 @14:27 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 21-23 ม.ค65
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
25 มกราคม 2022 @14:46 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 24-25 ม.ค 65
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
26 มกราคม 2022 @08:56 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 24-25 มค.65
โดย วันชัย กุลโชติ
26 มกราคม 2022 @09:08 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 24 -25 มค. 65
โดย ปราณี เทพอาษา
26 มกราคม 2022 @09:33 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506 วันที่24-25มค65
โดย นางเมตตา สายทอง
26 มกราคม 2022 @09:52 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 24 - 25 มค.65
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
26 มกราคม 2022 @09:57 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 24-25 ม.ค.65
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
26 มกราคม 2022 @15:01 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
Your IP : 23.20.20.52
Last Update 1 ม.ค. 13
07:00:00