ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 22 - 24 มค. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
25 มกราคม 2021 @09:23 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 20 -21 มค. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
25 มกราคม 2021 @09:25 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่22-24ม.ค64
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
25 มกราคม 2021 @11:06 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-24 ม.ค. 64
โดย นายทวัชชัย สาระภี
25 มกราคม 2021 @14:50 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-24 ม.ค.64
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
26 มกราคม 2021 @09:03 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 22-24 ม.ค 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
26 มกราคม 2021 @17:12 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 25-26 ม.ค. 64
โดย นายทวัชชัย สาระภี
วันนี้ เวลา 08:18
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน 506 วันที่ 25-26มค64
โดย นางเมตตา สายทอง
วันนี้ เวลา 08:25
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 25-26 ม.ค.2564
โดย พิทักษ์ รูปสี
วันนี้ เวลา 08:26
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 25-26 มค.64
โดย วันชัย กุลโชติ
วันนี้ เวลา 08:40
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 รายงาน 506 25-26 มค.64
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
วันนี้ เวลา 08:40
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 25 -26 มค. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
วันนี้ เวลา 09:10
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 25-26 ม.ค 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
วันนี้ เวลา 10:57
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่25-26ม.ค2564
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
วันนี้ เวลา 11:11
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] รายงาน506
โดย กัลยา ตุ่นมี
วันนี้ เวลา 14:46สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
Your IP : 3.232.133.141
Last Update 27 ม.ค. 64
16:30:50