ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม
 • Card image cap
  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร รับการนิเทศผสมผสาน ครั้งที่ 2 / 2562

  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร ได้รับการนิเทศงานสาธารสุขผสมผสาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมร่มโพธิ์ไทร รพ.โพธิ์ไทร โดยการรับนิเทศช่วงเช้าได้มีการออกตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสารภี เพื่อรับฟังแผนการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานภายใน รพ.สต. และได้ออกสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายในเขตพื้นที่ รพ.สต.สารภี ด้วย
  ...

  อัพโหลด วันที่9 ก.ค. 62
 • Card image cap
  ร่วมโครงการ “ปั่นร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด พื้นที่ชายแดน” ( Anti Drugs Bike 2019 )

  วันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร,นายสันติ ฝักทองผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ได้เข้าร่วมโครงการปั่นร่วมใจต้านภัยยาเสพติด พื้นที่ชายแดน” (Anti Drugs Bike 2019 ) พร้อมทั้งได้จัดทีม จนท. รพ.สต.ให้บริการในจุดบริการดูแลผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
  ...

  อัพโหลด วันที่2 ก.ค. 62
 • Card image cap
  ประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับเมืองละคอนเพ็งแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ อบต.สำโรงอำเภอโพธิ์ไทร โดยนายเขมราฐ  ขัมภรัตน์นายอำเภอโพธิ์ไทร จัดประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับเมืองละคอนเพ็งแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดยท่านพูนสุข  รัตถะเฮา รองเจ้าเมืองละคอนเพ็ง โดยกำหนดวาระประชุมในประเด็นเรื่องการจัดระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศและการจัดบริการสุขศาลา เสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว ตามแนวชายแดนตามแนวทางปฏิบัติในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับแขวงสาละวันจำปาสัก และสะหวันนะเขต
  ...

  อัพโหลด วันที่28 มี.ค. 62
 • Card image cap
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)อำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

  เมื่อวันที่ 25มกราคม 2562 นายเกียรติศักดิ์ หมื่นแพน ปลัดอำเภอโพธิ์ไทร (ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอโพธิ์ไทร ) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยในการประชุมครั้งนี้เป็นการประขุมรับรองคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) อำเภอโพธิ์ไทร และแต่งตั้งประธานกรรมการดำเนินแก้ไขตามหัวข้อปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562
  ...

  อัพโหลด วันที่29 ม.ค. 62
 • Card image cap
  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรรับการนิเทศงานสาธารสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร, นายแพทย์อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร, ผอ.รพ.สต., หัวหน้าฝ่าย สสอ.โพธิ์ไทร, หัวหน้าฝ่าย รพ.โพธิ์ไทร, เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ เจ้าหน้าที่ รพ.โพธิ์ไทร  ได้รับการนิเทศงานสาธารสุขผสมผสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมี นางน้ำเพชร ตั้งยิ่งยง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการนิเทศ พร้อมทั้งคณะนิเทศงานจาก สสจ.อุบลราชธานี ...

  อัพโหลด วันที่26 ม.ค. 62
 • Card image cap
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อ.โพธิ์ไทร

  นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร เป็นประธานในการประชุมการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อ.โพธิ์ไทร  ณ หอประชุมร่มโพธิ์ โรงพยาบาลโพธิ์ไทร โดยการประชุมครั้งนี้มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน...

  อัพโหลด วันที่11 ม.ค. 62
 • Card image cap
  โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวาย รัชกาลที่ ๙ และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐

  เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรได้จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณ โรงเรียนบ้านดงตาหวัง ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ...

  อัพโหลด วันที่21 ธ.ค. 61
 • Card image cap
  ประชุมจัดเตรียมโครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561

  นายเขมราฐ ขัมภรัตน์นายอำเภอโพธิ์ไทร เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมโครงการแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ณ โรงเรียนบุญจิราธร ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561
  ...

  อัพโหลด วันที่13 ธ.ค. 61
 • Card image cap
  ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561

          นายเขมราฐ ขัมภรัตน์นายอำเภอโพธิ์ไทร ได้เข้าร่วมพบปะพูดคุย เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและสร้างขวัญกำลังใจให้กับ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร,ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร,ผอ.รพ.สตและ จนท. สังกัดสำนักงานสาธารณสุขโพธิ์ไทร เนื่องในโอกาสประชุมประจำเดือนธันวาคม๒๕๖๑...

  อัพโหลด วันที่11 ธ.ค. 61
 • Card image cap
  พิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธ.ค. วันพ่อแห่งชาติ

  วันที่๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 50รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธ.ค. วันพ่อแห่งชาติและในโอกาสนี้ได้มีการอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ของส่วนข้าราชการต่าง ๆในพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณหอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร โดยบรรยากาศล้วนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพร้อมเพรียงกัน
  ...

  อัพโหลด วันที่5 ธ.ค. 61
 • Card image cap
  พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ พ.ศ.2561

  เนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ( 27 พฤศจิกายน 2561 ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรจึงได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรโดยในพิธีนี้ได้มีสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร, ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในอำเภอโพธิ์ไทร,เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโพธิ์ไทร ได้ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระในครั้งนี้ด้วยถือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน และสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการต่าง ๆอีกทั้งยังแสดงถึงการทํานบํารุงพระพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีไทยอีกด้วย
  ...

  อัพโหลด วันที่27 พ.ย. 61
 • Card image cap
  เยี่ยมเสริมกำลัง รพ.สต.ติดดาว แก่ รพ.สต.สำโรง และ รพ.สต.สองคอน

  นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร นายแพทย์อิทธิศักดิ์เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทรและทีมพัฒนา รพ.สต.ติดดาว เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร เยี่ยมเสริมพลังรพ.สต.เป้าหมายติดดาว ปี 2562 
  ...

  อัพโหลด วันที่23 พ.ย. 61
 • Card image cap
  งานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทร ( นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ )

  เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน๒๕๖๑  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรร่วมงานต้อนรับนายอำเภอโพธิ์ไทรคนใหม่...

  อัพโหลด วันที่16 พ.ย. 61
 • Card image cap
  กิจกรรม จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

  นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ได้ร่วมโครงการ "จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ" ปี พ.ศ. 2561 ...

  อัพโหลด วันที่23 ต.ค. 61

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 1- 2 เม.ย.2563
โดย พิทักษ์ รูปสี
03 เมษายน 2020 @08:20 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 1-2 เมย.63
โดย วันชัย กุลโชติ
03 เมษายน 2020 @08:24 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506วันที่ 1-2เมย63
โดย นางเมตตา สายทอง
03 เมษายน 2020 @08:48 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 30-31 มี.ค. 63
โดย นายทวัชชัย สาระภี
03 เมษายน 2020 @08:53 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 1-2 เม.ย 63
โดย นายทวัชชัย สาระภี
03 เมษายน 2020 @09:05 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_1-2 เม.ย.63
โดย จิรานีย์ จันทสาร
03 เมษายน 2020 @09:07 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 1 -2 เมย. 63
โดย ปราณี เทพอาษา
03 เมษายน 2020 @09:14 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 1-2 มี.ค 63
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
03 เมษายน 2020 @09:25 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 1 - 2 เมย.63
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
03 เมษายน 2020 @10:49 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 30-31 มี.ค.63
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
03 เมษายน 2020 @10:51 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 1-2 เม.ย.63
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
03 เมษายน 2020 @10:52 น.
[รับส่งข้อมูลการเงิน] พะไลส่งรง.การเงิน มีค.63
โดย พรรณี ผิวหอม
03 เมษายน 2020 @14:39 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] พะไล ส่งเบิกวัคซีน มีค.63
โดย พรรณี ผิวหอม
03 เมษายน 2020 @15:23 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] พะไล ส่ง รง.EPI มีค.63
โดย พรรณี ผิวหอม
03 เมษายน 2020 @15:25 น.
[ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ยา] 201 ส่งรายงาน ยา มี.ค 63
โดย สุนิตา ผูกพันธ์
03 เมษายน 2020 @15:34 น.Ub-Sims

QOF 2562

สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน สสจ.

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 17 ตุลาคม 2561
Your IP : 3.233.220.21
Last Update 4 เม.ย. 63
17:59:16