อัลบั้มภาพ

อัลบัม : งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร

  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร นำโดย นายจำรัส พรมบุญสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร พร้อมด้วย นางอัสมา เสาวรีย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและป้องกันโรค และน.ส.จุรีรัตน์ ภาระเวชหัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสอ.โพธิ์ไทรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ผอ.รพ.สต.) คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพ.สต.ตูม และรพ.สต.ม่วงใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในงานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทรเพื่อส่งเสริมการมีส่วนในชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายในระดับท้องถิ่นและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทยCard image cap
Images By : งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร
Card image cap
Images By : งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร
Card image cap
Images By : งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร
Card image cap
Images By : งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร
Card image cap
Images By : งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร
Card image cap
Images By : งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร
Card image cap
Images By : งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร
Card image cap
Images By : งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร
Card image cap
Images By : งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร
Card image cap
Images By : งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร
Card image cap
Images By : งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร
Card image cap
Images By : งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร
Card image cap
Images By : งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร
Card image cap
Images By : งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร
Card image cap
Images By : งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร
Card image cap
Images By : งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร
Card image cap
Images By : งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร
Card image cap
Images By : งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร
Card image cap
Images By : งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร

ยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งาน Phosai District Public Health Office (สสอ.โพธิ์ไทร)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน โดย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นี้ได้อธิบายการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง