อัลบั้มภาพ

อัลบัม : ประชุมกำนันผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายจำรัส พรมบุญ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร นายปรีชา วิชัยผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณหอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร โดยมีนายประวิทย์ แสงสว่าง ปลัดอำเภอโพธิ์ไทรรักษาราชการแทนนายอำเภอโพธิ์ไทร เป็นประธานในการประชุม   ในการนี้ นายจำรัสพรมบุญ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร พร้อมด้วยนายปรีชา วิชัยผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ได้กล่าวสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในระดับจังหวัดอุบลราชธานี และระดับพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทรเพื่อสร้างความตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่Card image cap
Images By : ประชุมกำนันผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
Card image cap
Images By : ประชุมกำนันผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
Card image cap
Images By : ประชุมกำนันผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
Card image cap
Images By : ประชุมกำนันผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
Card image cap
Images By : ประชุมกำนันผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
Card image cap
Images By : ประชุมกำนันผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
Card image cap
Images By : ประชุมกำนันผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
Card image cap
Images By : ประชุมกำนันผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
Card image cap
Images By : ประชุมกำนันผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
Card image cap
Images By : ประชุมกำนันผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
Card image cap
Images By : ประชุมกำนันผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
Card image cap
Images By : ประชุมกำนันผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
Card image cap
Images By : ประชุมกำนันผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
Card image cap
Images By : ประชุมกำนันผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
Card image cap
Images By : ประชุมกำนันผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
Card image cap
Images By : ประชุมกำนันผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งาน Phosai District Public Health Office (สสอ.โพธิ์ไทร)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน โดย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นี้ได้อธิบายการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง