ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม
 • Card image cap
  กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

    วันที่ 6 เมษายน 2567 นายจำรัส พรมบุญ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน สสอ.โพธิ์ไทรผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ผอ.รพ.สต.)และคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(รัชกาลที่ 1) ผู้ทรงเป็นพระปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอโพธิ์ไทรเป็นประธานในพิธี
  ...

  อัพโหลด วันที่18 เม.ย. 67
 • Card image cap
  ถนนสายวัฒนธรรม ตักบาตรนมจืด ณ วัดสามัคคีธรรม บ้านสร้างกุง ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 8 มกราคม 2567 นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอโพธิ์ไทร พร้อมด้วยนายจำรัส พรมบุญ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร นางศิวพร สมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.คองคอน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ไทร ออกร่วมกิจกรรมน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ถนนสายวัฒนธรรม ตักบาตรนมจืด ณ วัดสามัคคีธรรม บ้านสร้างกุง ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อส่งเสริมหมู่บ้านศีลธรรม นำสู่หมู่บ้านยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน ร่วมสร้างภาคีเครือข่ายในระดับท้องถิ่น และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
  ...

  อัพโหลด วันที่9 ม.ค. 67
 • Card image cap
  เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สองคอนพร้อมทั้งได้พบปะอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตหน่วยบริการ รพ.สต.สองคอน

    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายจำรัส พรมบุญ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สองคอนพร้อมทั้งได้พบปะอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตหน่วยบริการ รพ.สต.สองคอน...

  อัพโหลด วันที่13 พ.ย. 66
 • Card image cap
  งานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร

    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร นำโดย นายจำรัส พรมบุญสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร พร้อมด้วย นางอัสมา เสาวรีย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและป้องกันโรค และน.ส.จุรีรัตน์ ภาระเวชหัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สสอ.โพธิ์ไทรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ผอ.รพ.สต.) คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพ.สต.ตูม และรพ.สต.ม่วงใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในงานทอดกฐินสามัคคีอำเภอโพธิ์ไทร วัดจันทร์หอม ต.ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทรเพื่อส่งเสริมการมีส่วนในชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายในระดับท้องถิ่นและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
  ...

  อัพโหลด วันที่13 พ.ย. 66
 • Card image cap
  ตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อเปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล

    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายประวิทย์ แสงสว่าง ปลัดอำเภอโพธิ์ไทรรักษาราชการแทนนายอำเภอโพธิ์ไทร  พร้อมนายจำรัส พรมบุญ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร พ.ต.อ.เพทาย จันทรไพรผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ไทร ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่ตำบลโพธิ์ไทรและเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อเปิดปฏิบัติการ (Kickoff) ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลณ บริเวณสามแยก หน้าโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความสำคัญเฝ้าระวังกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน๖ เรื่อง ได้แก่ ...

  อัพโหลด วันที่13 พ.ย. 66
 • Card image cap
  ประชุมกำนันผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายจำรัส พรมบุญ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร นายปรีชา วิชัยผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ณหอประชุมอำเภอโพธิ์ไทร โดยมีนายประวิทย์ แสงสว่าง ปลัดอำเภอโพธิ์ไทรรักษาราชการแทนนายอำเภอโพธิ์ไทร เป็นประธานในการประชุม   ในการนี้ นายจำรัสพรมบุญ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร พร้อมด้วยนายปรีชา วิชัยผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ได้กล่าวสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในระดับจังหวัดอุบลราชธานี และระดับพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทรเพื่อสร้างความตระหนักถึงการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่
  ...

  อัพโหลด วันที่13 พ.ย. 66
 • Card image cap
  ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอโพธิ์ไทร( คปสอ.โพธิ์ไทร )และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร (CUP Board) ครั้งที่ 4/2566

  วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร นำโดย พ.ญ.ธรรมพร ปรัสพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร นายไชยา พรหมเกษ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรพร้อมด้วยคณะกรรมการ คปสอ.โพธิ์ไทรร่วมประชุมจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอโพธิ์ไทร( คปสอ.โพธิ์ไทร )และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเครือข่ายอำเภอโพธิ์ไทร (CUP Board) ครั้งที่ 4/2566 เพื่อพัฒนาการดำเนินงานสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรได้มีประสิทธิภาพติดตามแผนการดำเนินการโครงการ และสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด Rankingครั้งที่2/2566 โดยติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการ และแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทรให้สำเร็จตามเป้าหมายต่อไป
  ...

  อัพโหลด วันที่11 ส.ค. 66
 • Card image cap
  ประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ครั้งที่ 8 / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566

    วันที่ 7 สิงหคม 2566 นายไชยาพรหมเกษ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรเป็นประธานในการจัดการประชุมวิชาการประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรครั้งที่ 8  / 2566 วันที่ 7 สิงหาาคม 2566ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ถ่ายทอดนโยบายและข้อสั่งการในการดำเนินงานตามนโยบายระดับจังหวัด และระดับอำเภอพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุข...

  อัพโหลด วันที่7 ส.ค. 66
 • Card image cap
  ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสถานการณ์โรคไข้เลือดออก(EOC) อำเภอโพธิ์ไทร ปีงบประมาณ 2566

    วันที่ 4 สิงหาคม 2566 นายเขมราฐ ขัมภรัตน์ นายอำเภอโพธิ์ไทร มอบหมายนายประวิทย์ แสงสว่าง ปลัดอำเภอโพธิ์ไทรเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ และประธานในการประชุม นายไชยา พรหมเกษสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร เป็นรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ ร่วมกับกำนันในเขตอำเภอโพธิ์ไทรประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระดับอำเภอ/ระดับสถานบริการตัวแทนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(ผอ.รพ.สต.) และภาคีเครือข่ายผู้นำชุมชน จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสถานการณ์โรคไข้เลือดออก(EOC) อำเภอโพธิ์ไทรเพื่อชี้แจงแนวทางควบคุมป้องกันโรคและติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทรอย่างใกล้ชิด...

  อัพโหลด วันที่4 ส.ค. 66
 • Card image cap
  หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

  วันที่12มกราคม2566 นายกำพลสิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วย ดร.ทพญ.น้ำเพชรตั้ง​ยิ่ง​ยง​ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านนานางวาน โดยมีหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและประชาชน ร่วมต้อนรับ
  ...

  อัพโหลด วันที่13 ม.ค. 66
 • Card image cap
  คณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ต้อนรับ นายไชย พรหมเกษ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

  วันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ต้อนรับ นายไชย พรหมเกษ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร
  ...

  อัพโหลด วันที่9 ธ.ค. 65
 • Card image cap
  ฉีดวัคซีน “Sinovac”เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) เข็มที่ 1

  วันที่ 21เมษายน 2564 นายเขมราฐ ขัมภรัตน์นายอำเภอโพธิ์ไทร พร้อมด้วยนายพลกฤต วรสันต์ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรนพ.อิทธิศักดิ์ เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ไทร และ พ.ต.อ.เฉลิมพลโพธิ์ทิพยวงศ์ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรโพธิ์ไทร นำทีมบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้า ฉีดวัคซีน “Sinovac”เพื่ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) เข็มที่ 1 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ไทร โรงพยาบาลโพธิ์ไทรซึ่งได้มีการจัดเตรียมจุดคัดกรอง และจุดให้บริการตามมาตรฐาน DMHTTA...

  อัพโหลด วันที่21 เม.ย. 64
 • Card image cap
  กิจกรรม BIG CLEANNING DAY ตามมาตรการ ร่วมมือกันดำเนินการตามหลัก 5 ป 2 ข ทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมกันทั้งจังหวัด

  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายพลกฤต วรสันต์ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร พร้อมด้วยนายสันติ ฝักทองผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจและร่วมจัดกิจกรรม “ BIG CLEANNING DAY ตามมาตรการ ร่วมมือกันดำเนินการตามหลัก 5 ป 2 ข ทุกวันที่ 15 ของเดือน พร้อมกันทั้งจังหวัด ในเขตโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงใหญ่โดยการออกเยี่ยม และร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นด้านการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน และยังสอดแทรกการจัดกิจกรรมโดยใช้มาตรการ SocialDistancing เว้นระยะห่างกันสักนิด ป้องกันโรค COVID-19อีกด้วย 
  ...

  อัพโหลด วันที่18 พ.ค. 63
 • Card image cap
  เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย ร่วมกับ อำเภอโพธิ์ไทร รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี

  วันที่ 30 เมษายน๒๕๖๓ เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทยร่วมกับ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี...

  อัพโหลด วันที่30 เม.ย. 63
 • Card image cap
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบาย และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบาย และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิืไทร ประจำปีงบประมาณ 2563
  ...

  อัพโหลด วันที่28 ธ.ค. 62

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[คู่มือการใช้งานต่าง ๆ] Black preggo girls knocked up sistas in preggo porn vids
โดย joelfy69
13 กรกฎาคม 2024 @16:09 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 8-9 กค.67
โดย วันชัย กุลโชติ
10 กรกฎาคม 2024 @08:44 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 8 - 9 กค. 67
โดย ปราณี เทพอาษา
10 กรกฎาคม 2024 @09:16 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 วันที่ 8-9 กค 67
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
10 กรกฎาคม 2024 @09:27 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] รายงาน 506 วันที่ 8-9 ก.ค.67
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
10 กรกฎาคม 2024 @09:39 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206 ส่งรายงาน 506 วันที่ 5-7ก.ค 67
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
10 กรกฎาคม 2024 @11:37 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206 ส่งรายงาน 506 วันที่ 8-9 ก.ค 67
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
10 กรกฎาคม 2024 @11:38 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506วันที่ 10-11 กค67
โดย นางเมตตา สายทอง
12 กรกฎาคม 2024 @07:27 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 10 -11 กค.67
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
12 กรกฎาคม 2024 @08:43 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 10-11 กค.67
โดย วันชัย กุลโชติ
12 กรกฎาคม 2024 @08:52 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 10-11 ก.ค 2567
โดย ดวงฤทัย สีหาจักร
12 กรกฎาคม 2024 @09:00 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 10 - 11 กค. 67
โดย ปราณี เทพอาษา
12 กรกฎาคม 2024 @09:09 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 วันที่ 10-11 กค 67
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
12 กรกฎาคม 2024 @09:43 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 10-11 ก.ค.67
โดย phosai
12 กรกฎาคม 2024 @10:09 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 10-11 ก.ค.67
โดย phosai
12 กรกฎาคม 2024 @10:10 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายจำรัส พรมบุญ
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายปรีชา วิชัย
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
Your IP : 44.210.151.5
Last Update 1 ม.ค. 13
07:00:00

ยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งาน Phosai District Public Health Office (สสอ.โพธิ์ไทร)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน โดย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นี้ได้อธิบายการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง