ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 22-23 มิย.65
โดย วันชัย กุลโชติ
24 มิถุนายน 2022 @08:53 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน วันที่ 22 - 23 มิย 2565
โดย ปราณี เทพอาษา
24 มิถุนายน 2022 @11:16 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206 ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-23 มิ.ย 65
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
24 มิถุนายน 2022 @15:28 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-23 มิ.ย2565
โดย พิทักษ์ รูปสี
24 มิถุนายน 2022 @15:34 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-23 มิ.ย. 2565 ใหม่
โดย พิทักษ์ รูปสี
24 มิถุนายน 2022 @15:36 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-23 มิ.ย 2565 ใหม่ล่าสุด
โดย พิทักษ์ รูปสี
24 มิถุนายน 2022 @15:37 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 23-24 มิ.ย. 65
โดย นายทวัชชัย สาระภี
25 มิถุนายน 2022 @11:54 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-23 มิ.ย. 65
โดย นายทวัชชัย สาระภี
25 มิถุนายน 2022 @11:58 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506 วันที่24-26มิย65
โดย นางเมตตา สายทอง
27 มิถุนายน 2022 @07:42 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 วันที่ 24-26 มิย 65
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
27 มิถุนายน 2022 @08:55 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 24-26 มิย.65
โดย วันชัย กุลโชติ
27 มิถุนายน 2022 @09:12 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 24 -26 มิย. 65
โดย ปราณี เทพอาษา
27 มิถุนายน 2022 @09:51 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 24-26 มิ.ย.2565
โดย พิทักษ์ รูปสี
27 มิถุนายน 2022 @09:58 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206 ส่งรายงาน 506 วันที่ 24-26 มิ.ย 65
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
27 มิถุนายน 2022 @10:52 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_24-26 มิ.ย.65
โดย จิรานีย์ จันทสาร
27 มิถุนายน 2022 @12:59 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
Your IP : 3.238.24.209
Last Update 1 ม.ค. 13
07:00:00