ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506 วันที่3-4สิงหาคม 63
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
06 สิงหาคม 2020 @11:34 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210ส่งรายงานฝ่ายควบคุมโรค กรกฎาคม2563
โดย นางสาวนิตยา โคตรสมบัติ
06 สิงหาคม 2020 @16:10 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506วันที่5-6สค63
โดย นางเมตตา สายทอง
07 สิงหาคม 2020 @07:45 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 3-4 ส.ค. 63
โดย นายทวัชชัย สาระภี
07 สิงหาคม 2020 @08:29 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 5-6 ส.ค. 63
โดย นายทวัชชัย สาระภี
07 สิงหาคม 2020 @08:31 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 5 - 6 สค.63
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
07 สิงหาคม 2020 @08:41 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_5-6 ส.ค.63
โดย จิรานีย์ จันทสาร
07 สิงหาคม 2020 @08:48 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 5- 6 สค. 62
โดย ปราณี เทพอาษา
07 สิงหาคม 2020 @09:02 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 5-6 สค.63
โดย วันชัย กุลโชติ
07 สิงหาคม 2020 @09:10 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 5-6 ส.ค.2563
โดย พิทักษ์ รูปสี
07 สิงหาคม 2020 @09:24 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 5-6 ส.ค 63
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
07 สิงหาคม 2020 @10:06 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 5-6 ส.ค.63
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
07 สิงหาคม 2020 @10:40 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204_ส่งรายงานEPIเดือนกค63
โดย นฤมล หวังดี
07 สิงหาคม 2020 @11:26 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204_ส่งเบิกวัคซีนเดือนสค63
โดย นฤมล หวังดี
07 สิงหาคม 2020 @11:27 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506 วันที่ 5-6ส.ค.63
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
07 สิงหาคม 2020 @16:48 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
Your IP : 3.231.25.104
Last Update 8 ส.ค. 63
10:56:33