ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 20-21 มี.ค.2562
โดย ปาริฉัตร แก้วพิลา
22 มีนาคม 2019 @08:53 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_20-22 มี.ค 62
โดย จิรานีย์ จันทสาร
22 มีนาคม 2019 @09:24 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 20 -21 มีค. 62
โดย ปราณี เทพอาษา
22 มีนาคม 2019 @09:25 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 20-21 มี.ค.62
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
22 มีนาคม 2019 @09:57 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 20-21 มีค.62
โดย วันชัย กุลโชติ
22 มีนาคม 2019 @15:34 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506วันที่ 22-24มีค62
โดย นางเมตตา สายทอง
25 มีนาคม 2019 @08:11 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 22 - 24 มีค. 62
โดย ปราณี เทพอาษา
25 มีนาคม 2019 @08:56 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 22-24
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
25 มีนาคม 2019 @09:19 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-24 มีค.62
โดย วันชัย กุลโชติ
25 มีนาคม 2019 @10:15 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-24 มีค. 62
โดย นางสาวจิตติมา แสงหิน
25 มีนาคม 2019 @10:39 น.
[ส่งข้อมูล NCD คลีนิก] รายงานคลีนิก NCD [ 19 มี.ค. 62 ] [ รพ.สต.หนองฟานยืน ]
โดย กฤษณุ ครุ่นส้าว
25 มีนาคม 2019 @13:47 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-24 มี.ค.2562
โดย ปาริฉัตร แก้วพิลา
25 มีนาคม 2019 @14:06 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-24 มี.ค.62
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
25 มีนาคม 2019 @16:36 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506 วันที่ 22-24 มีนาคม62
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
26 มีนาคม 2019 @09:53 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_22-24 มี.ค 62
โดย จิรานีย์ จันทสาร
26 มีนาคม 2019 @11:23 น.Ub-Sims

QOF 2562

สาธารณสุขอำเภอ

นายชัยณรงค์ สุวรรณกูฏ
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

Facebook FanPage

สภาพอากาศวันนี้

ขณะนี้เวลา

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 17 ตุลาคม 2561
Your IP : 18.206.168.65
Last Update 27 มี.ค. 62
06:19:56