ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วัน5 - 7 สค. 65
โดย ปราณี เทพอาษา
08 สิงหาคม 2022 @08:46 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_3-4 ส.ค.65
โดย จิรานีย์ จันทสาร
08 สิงหาคม 2022 @08:53 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 5-7 สค.65
โดย วันชัย กุลโชติ
08 สิงหาคม 2022 @08:54 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_5-7 ส.ค.65
โดย จิรานีย์ จันทสาร
08 สิงหาคม 2022 @08:56 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 วันที่ 5-7 สค 65
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
08 สิงหาคม 2022 @10:33 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206 ส่งรายงาน 506 วันที่ 3-4 ส.ค 65
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
08 สิงหาคม 2022 @12:55 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206 ส่งรายงาน 506 วันที่ 5-7 ส.ค 65
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
08 สิงหาคม 2022 @12:57 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 5-7 ส.ค.2565
โดย พิทักษ์ รูปสี
08 สิงหาคม 2022 @13:31 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 3-4 ส.ค.65
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
09 สิงหาคม 2022 @13:59 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 5-7 ส.ค.65
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
09 สิงหาคม 2022 @14:00 น.
[ส่งข้อมูลวัคซีนประจำเดือน] 210_ส่งรายงานวัคซีน กรกฎาคม เบิกวัคซีน สิงหาคม2565
โดย นางสาวนิตยา โคตรสมบัติ
09 สิงหาคม 2022 @15:59 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 8-9 ส.ค.2565
โดย พิทักษ์ รูปสี
วันนี้ เวลา 08:11
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_8-9 ส.ค.65
โดย จิรานีย์ จันทสาร
วันนี้ เวลา 08:59
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 8- 9 สค.65
โดย ปราณี เทพอาษา
วันนี้ เวลา 09:12
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210_ส่งรายงาน506 วันที่ 8-9สค65
โดย นางเมตตา สายทอง
วันนี้ เวลา 09:55สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
Your IP : 35.172.223.251
Last Update 1 ม.ค. 13
07:00:00