ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201 ส่งรายงงาน EPI ส.ค 64 เบิกวัคซีน ก.ย 64
โดย สุนิตา ผูกพันธ์
15 กันยายน 2021 @19:17 น.
[ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ยา] เบิกวัคซีน ก.ย.64 ( 10 รพ.สต.)
โดย นิยมศักดิ์ สุวรรณกูฏ
16 กันยายน 2021 @11:17 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 15-16 กย.64
โดย วันชัย กุลโชติ
17 กันยายน 2021 @08:35 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 15 -16 กย. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
17 กันยายน 2021 @08:40 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506 วันที่15-16กย64
โดย นางเมตตา สายทอง
17 กันยายน 2021 @08:46 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 วันที่ 15-16 ก.ย 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
17 กันยายน 2021 @08:58 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 15-16 ก.ย.2564
โดย พิทักษ์ รูปสี
17 กันยายน 2021 @10:11 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 รายงาน 506 วันที่ 15-16 กย 64
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
17 กันยายน 2021 @10:28 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 17-19 ก.ย.2564
โดย พิทักษ์ รูปสี
วันนี้ เวลา 07:33
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210_ส่งรายงาน506 วันที่ 17-19กย64
โดย นางเมตตา สายทอง
วันนี้ เวลา 08:01
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_13-14 ก.ย.64
โดย จิรานีย์ จันทสาร
วันนี้ เวลา 08:37
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_15-16 ก.ย.64
โดย จิรานีย์ จันทสาร
วันนี้ เวลา 08:38
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_17-18 ก.ย.64
โดย จิรานีย์ จันทสาร
วันนี้ เวลา 08:39
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 วันที่ 17-19 ก.ย 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
วันนี้ เวลา 09:00
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 17 -19 กย. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
วันนี้ เวลา 09:02สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
Your IP : 3.238.132.225
Last Update 1 ม.ค. 13
07:00:00