ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 23-25 กค.64
โดย วันชัย กุลโชติ
26 กรกฎาคม 2021 @08:48 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 23 - 25 กค.64
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
26 กรกฎาคม 2021 @09:24 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 23 -25 กค. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
26 กรกฎาคม 2021 @09:26 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_23-25 ก.ค.64
โดย จิรานีย์ จันทสาร
26 กรกฎาคม 2021 @09:59 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่23-25 ก.ค 64
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
26 กรกฎาคม 2021 @10:59 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 23-25 ก.ค 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
26 กรกฎาคม 2021 @12:35 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210_ส่งรายงาน 506 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564
โดย นางสาวนิตยา โคตรสมบัติ
27 กรกฎาคม 2021 @09:29 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210_ส่งรายงาน 506 วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2564
โดย นางสาวนิตยา โคตรสมบัติ
27 กรกฎาคม 2021 @09:36 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 23-25 ก.ค.64
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
27 กรกฎาคม 2021 @09:39 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 23-25 ก.ค. 64
โดย นายทวัชชัย สาระภี
27 กรกฎาคม 2021 @14:52 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 26-27 ก.ค.2564
โดย พิทักษ์ รูปสี
27 กรกฎาคม 2021 @17:00 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 26-27 กค.64
โดย วันชัย กุลโชติ
28 กรกฎาคม 2021 @08:39 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 26-27 กค.64
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
28 กรกฎาคม 2021 @09:31 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 26-27 ก.ค.64
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
28 กรกฎาคม 2021 @09:45 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205_ส่งรายงาน 506 วันที่ 26-27 ก.ค.64
โดย ศิริวรรณ โพธิ์ทา
28 กรกฎาคม 2021 @09:50 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
Your IP : 18.207.132.116
Last Update 1 ม.ค. 13
07:00:00