ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 26 - 28 พย. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
29 พฤศจิกายน 2021 @08:51 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_26-28 พ.ย.64
โดย จิรานีย์ จันทสาร
29 พฤศจิกายน 2021 @09:40 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_26-28 พ.ย.64
โดย จิรานีย์ จันทสาร
29 พฤศจิกายน 2021 @09:41 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-24 พ.ย. 64
โดย นายอภิวัฒน์ ลุนละบุตร
29 พฤศจิกายน 2021 @09:45 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 24-25 พ.ย 64
โดย นายอภิวัฒน์ ลุนละบุตร
29 พฤศจิกายน 2021 @09:49 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 26-28 พ.ย. 64
โดย นายอภิวัฒน์ ลุนละบุตร
29 พฤศจิกายน 2021 @10:41 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่26-28 พ.ย 64
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
29 พฤศจิกายน 2021 @11:21 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่24-25 พ.ย 64
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
29 พฤศจิกายน 2021 @11:23 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 29-30 พ.ย.2564
โดย พิทักษ์ รูปสี
30 พฤศจิกายน 2021 @17:52 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506 วันที่29-30พย64
โดย นางเมตตา สายทอง
01 ธันวาคม 2021 @07:49 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_29-30 พ.ย.64
โดย จิรานีย์ จันทสาร
01 ธันวาคม 2021 @08:50 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 28 - 29 พย.64
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
01 ธันวาคม 2021 @08:55 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 29 -30 พย. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
01 ธันวาคม 2021 @10:09 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 29-30 พย.64
โดย วันชัย กุลโชติ
01 ธันวาคม 2021 @11:00 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่29-30 พ.ย 64
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
01 ธันวาคม 2021 @12:33 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
Your IP : 18.212.120.195
Last Update 1 ม.ค. 13
07:00:00