ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 30 พย. - 1 ธค.63
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
02 ธันวาคม 2020 @08:36 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 30 พย.-1 ธค.63
โดย วันชัย กุลโชติ
02 ธันวาคม 2020 @08:45 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน 506 วันที่ 30พย-1ธค63
โดย นางเมตตา สายทอง
02 ธันวาคม 2020 @08:51 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 30 พย - 1 ธค. 63
โดย ปราณี เทพอาษา
02 ธันวาคม 2020 @09:01 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน 506 วันที่ 30 พ.ย.63-1ธ.ค.63
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
02 ธันวาคม 2020 @09:06 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_30 พ.ย-1ธ.ค.63
โดย จิรานีย์ จันทสาร
02 ธันวาคม 2020 @09:12 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงายฝ่ายควบคุมโรค พย.63
โดย วันชัย กุลโชติ
02 ธันวาคม 2020 @09:30 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 30 พ.ย. 63- 1 ธ.ค. 63
โดย นายทวัชชัย สาระภี
02 ธันวาคม 2020 @10:02 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 30 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 2563
โดย พิทักษ์ รูปสี
02 ธันวาคม 2020 @10:27 น.
[ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ยา] ม่วงใหญ่ส่งรายงานยาเดือน พฤศจิกายน 63
โดย นฤมล หวังดี
02 ธันวาคม 2020 @10:29 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 30 ต.ค.-1 พ.ย.63
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
02 ธันวาคม 2020 @14:55 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค.63
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
02 ธันวาคม 2020 @14:56 น.
[ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ยา] 205 ส่งรายงานยาเดือน พฤศจิกายน 2563
โดย ปราณี เทพอาษา
02 ธันวาคม 2020 @15:58 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 30 พ.ย -1 ธ.ค 63
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
02 ธันวาคม 2020 @16:55 น.
[รับส่งข้อมูลการเงิน] พะไลส่งรง.การเงิน พย.63
โดย พรรณี ผิวหอม
02 ธันวาคม 2020 @17:01 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
Your IP : 35.153.39.7
Last Update 3 ธ.ค. 63
05:21:11