ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 22 - 23 กพ. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
24 กุมภาพันธ์ 2021 @08:46 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 21-22 ก.พ 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
24 กุมภาพันธ์ 2021 @08:55 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-23 ก.พ.2564
โดย พิทักษ์ รูปสี
24 กุมภาพันธ์ 2021 @09:16 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 22-23 กพ.64
โดย วันชัย กุลโชติ
24 กุมภาพันธ์ 2021 @09:26 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-23 ก.พ.64
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
24 กุมภาพันธ์ 2021 @09:41 น.
[รับส่งรายงานทันตกรรม รพ.โพธิ์ไทร] ส่งรายงานทันตกรรม clam ตูม
โดย กัลยา ตุ่นมี
24 กุมภาพันธ์ 2021 @11:47 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่22-23ก.พ64
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
24 กุมภาพันธ์ 2021 @13:58 น.
[ส่งข้อมูลงานทันตกรรม] ส่งข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ทันตกรรมพะไล
โดย กัญยาณี ถิ่นโพนตาล
25 กุมภาพันธ์ 2021 @10:54 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 24-25 กพ.64
โดย วันชัย กุลโชติ
26 กุมภาพันธ์ 2021 @08:37 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 24 - 25 กพ.64
โดย ปราณี เทพอาษา
26 กุมภาพันธ์ 2021 @08:50 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 24-25ก.พ. 64
โดย นายทวัชชัย สาระภี
26 กุมภาพันธ์ 2021 @09:47 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 รายงาน 506 22 - 25 กพ.64
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
26 กุมภาพันธ์ 2021 @10:46 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 24-25 ก.พ.2564
โดย พิทักษ์ รูปสี
26 กุมภาพันธ์ 2021 @11:13 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน 506 วันที่ 24-25กพ64
โดย นางเมตตา สายทอง
26 กุมภาพันธ์ 2021 @11:31 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 24-25 ก.พ 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
26 กุมภาพันธ์ 2021 @12:31 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
Your IP : 3.235.108.188
Last Update 27 ก.พ. 64
08:16:55