ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506วันที่ 27-28พค63
โดย นางเมตตา สายทอง
29 พฤษภาคม 2020 @08:54 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 27-28 พ.ค 63
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
29 พฤษภาคม 2020 @09:00 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 27 - 28 พค. 63
โดย ปราณี เทพอาษา
29 พฤษภาคม 2020 @09:07 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 25-26 พ.ค.63
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
29 พฤษภาคม 2020 @14:38 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 27-28 พ.ค.63
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
29 พฤษภาคม 2020 @14:39 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 29-31 พ.ค.2563
โดย พิทักษ์ รูปสี
01 มิถุนายน 2020 @07:38 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 27-28 พ.ค. 63
โดย นายทวัชชัย สาระภี
01 มิถุนายน 2020 @08:39 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 29-31 พ.ค. 63
โดย นายทวัชชัย สาระภี
01 มิถุนายน 2020 @08:44 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 29 - 31 พค. 63
โดย ปราณี เทพอาษา
01 มิถุนายน 2020 @08:55 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 29-31 พค.63
โดย วันชัย กุลโชติ
01 มิถุนายน 2020 @09:02 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 29-31 พ.ค.63
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
01 มิถุนายน 2020 @09:11 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 29-31 พ.ค 63
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
01 มิถุนายน 2020 @09:17 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506วันที่ 29-31พค63
โดย นางเมตตา สายทอง
01 มิถุนายน 2020 @09:35 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 29 - 31 พค. 63
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
01 มิถุนายน 2020 @13:06 น.
[ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ยา] 206 ส่งรายงานยา พฤษภาคม 2563
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
01 มิถุนายน 2020 @16:08 น.Ub-Sims

QOF 2562

สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน สสจ.

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
Your IP : 18.232.38.214
Last Update 1 มิ.ย. 63
23:56:55