ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 22 -23 พย. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
24 พฤศจิกายน 2021 @10:51 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-23 พ.ย.2564
โดย พิทักษ์ รูปสี
24 พฤศจิกายน 2021 @13:30 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่19-21 พ.ย64
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
24 พฤศจิกายน 2021 @13:49 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน506วันที่ 22-23 พ.ย 64
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
24 พฤศจิกายน 2021 @13:51 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-23 พย. 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
24 พฤศจิกายน 2021 @14:54 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 22-23 พย.64
โดย วันชัย กุลโชติ
25 พฤศจิกายน 2021 @08:44 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 22-23 พ.ย.64
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
25 พฤศจิกายน 2021 @11:18 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 24 - 25 พย. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
26 พฤศจิกายน 2021 @07:37 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 24-25 พ.ย.2564
โดย พิทักษ์ รูปสี
26 พฤศจิกายน 2021 @07:53 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 24 - 25 พย.64
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
26 พฤศจิกายน 2021 @08:31 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506 วันที่24-25พย64
โดย นางเมตตา สายทอง
26 พฤศจิกายน 2021 @09:16 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 24-25 พย.64
โดย วันชัย กุลโชติ
26 พฤศจิกายน 2021 @09:50 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 วันที่ 24-25 พย 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
26 พฤศจิกายน 2021 @10:45 น.
[ส่งข้อมูลงานคุ้มครองผู้บริโภค] รายงาน EPI เดือน ธ.ค. 64
โดย กัลยา ตุ่นมี
26 พฤศจิกายน 2021 @14:51 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 24-25 พ.ย.64
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
26 พฤศจิกายน 2021 @17:06 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
Your IP : 54.144.55.253
Last Update 1 ม.ค. 13
07:00:00