อัลบั้มภาพ

อัลบัม : เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สองคอนพร้อมทั้งได้พบปะอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตหน่วยบริการ รพ.สต.สองคอน

  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายจำรัส พรมบุญ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สองคอนพร้อมทั้งได้พบปะอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตหน่วยบริการ รพ.สต.สองคอน

  ในการนี้ นายจำรัสพรมบุญ สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร ได้กล่าวถึงการดำเนินงานอสม.ยุคใหม่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสร้างความรวดเร็วในการกระจายข่าวสารให้ทั่วถึง พร้อมทั้งได้ซักถามปัญหาการรับฟังอสม.เพื่อนำมาสู่การปรับปรุงแก้ไขการพัฒนาการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนในระดับอำเภอโพธิ์ไทรต่อไปCard image cap
Images By : เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สองคอนพร้อมทั้งได้พบปะอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตหน่วยบริการ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สองคอนพร้อมทั้งได้พบปะอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตหน่วยบริการ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สองคอนพร้อมทั้งได้พบปะอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตหน่วยบริการ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สองคอนพร้อมทั้งได้พบปะอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตหน่วยบริการ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สองคอนพร้อมทั้งได้พบปะอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตหน่วยบริการ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สองคอนพร้อมทั้งได้พบปะอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตหน่วยบริการ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สองคอนพร้อมทั้งได้พบปะอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตหน่วยบริการ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สองคอนพร้อมทั้งได้พบปะอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตหน่วยบริการ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สองคอนพร้อมทั้งได้พบปะอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตหน่วยบริการ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สองคอนพร้อมทั้งได้พบปะอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตหน่วยบริการ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สองคอนพร้อมทั้งได้พบปะอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตหน่วยบริการ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สองคอนพร้อมทั้งได้พบปะอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตหน่วยบริการ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สองคอนพร้อมทั้งได้พบปะอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตหน่วยบริการ รพ.สต.สองคอน
Card image cap
Images By : เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ.สต.สองคอนพร้อมทั้งได้พบปะอาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตหน่วยบริการ รพ.สต.สองคอน

ยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งาน Phosai District Public Health Office (สสอ.โพธิ์ไทร)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน โดย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นี้ได้อธิบายการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง