ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_19-20 ต.ค.63
โดย จิรานีย์ จันทสาร
21 ตุลาคม 2020 @08:54 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 19-20 ต.ค.63
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
21 ตุลาคม 2020 @09:06 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 19-20 ตค.63
โดย วันชัย กุลโชติ
21 ตุลาคม 2020 @09:13 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 206ส่งรายงาน 506 วันที่ 19-20 ตุลาคม 2563
โดย วราภรณ์ แก้วชิณ
21 ตุลาคม 2020 @09:40 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 19 - 20 ตค.63
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
21 ตุลาคม 2020 @10:04 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506วันที่19-20ตค63
โดย นางเมตตา สายทอง
21 ตุลาคม 2020 @10:42 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 20-21 ต.ค 63
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
21 ตุลาคม 2020 @16:43 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506วันที่ 21-22ตค63
โดย นางเมตตา สายทอง
23 ตุลาคม 2020 @08:46 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_21-22ต.ค.63
โดย จิรานีย์ จันทสาร
23 ตุลาคม 2020 @08:54 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 21-22 ต.ค.2563
โดย พิทักษ์ รูปสี
23 ตุลาคม 2020 @09:00 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 208_ส่งรายงาน 506 วันที่ 21-22 ต.ค.63
โดย นางสาวอรพรรณ วันบุญมา
23 ตุลาคม 2020 @09:22 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 21 - 22 ตค.63
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
23 ตุลาคม 2020 @09:57 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 21-22 ตค.63
โดย วันชัย กุลโชติ
24 ตุลาคม 2020 @09:47 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 21-22 ต.ค 63
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
24 ตุลาคม 2020 @12:14 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 21 -22 ตค 63
โดย ปราณี เทพอาษา
25 ตุลาคม 2020 @08:43 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
Your IP : 34.201.9.19
Last Update 25 ต.ค. 63
17:35:21