ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาธารณสุขวันนี้

ภาพกิจกรรม

รับ-ส่งข้อมูล สสอ.โพธิ์ไทร
กลุ่มงาน หัวข้อ เวลาส่ง
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 15-17 ตค.64
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
18 ตุลาคม 2021 @10:41 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 วันที่ 15-17 ตค 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
18 ตุลาคม 2021 @10:54 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 11-12 ต.ค. 64
โดย นายอภิวัฒน์ ลุนละบุตร
18 ตุลาคม 2021 @11:11 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 13-14 ต.ค. 64
โดย นายอภิวัฒน์ ลุนละบุตร
18 ตุลาคม 2021 @11:14 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] รายงาน506 16-18 ตุลาคม 2564
โดย กัลยา ตุ่นมี
18 ตุลาคม 2021 @14:56 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 202 ส่งรายงาน 506 วันที่ 15-17 ต.ค. 64
โดย นายอภิวัฒน์ ลุนละบุตร
18 ตุลาคม 2021 @15:29 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_15-17 ต.ค.64
โดย จิรานีย์ จันทสาร
20 ตุลาคม 2021 @08:40 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 201_ส่งรายงาน_506_18-19 ต.ค.64
โดย จิรานีย์ จันทสาร
20 ตุลาคม 2021 @08:41 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 203 ส่งรายงาน 506 18-19 ตค.64
โดย วันชัย กุลโชติ
20 ตุลาคม 2021 @08:53 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 210.ส่งรายงาน506 วันที่18-19ตค64
โดย นางเมตตา สายทอง
20 ตุลาคม 2021 @09:02 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 205 ส่งรายงาน 506 วันที่ 18 -19 ตค. 64
โดย ปราณี เทพอาษา
20 ตุลาคม 2021 @11:03 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 207 ส่งรายงาน 506 วันที่ 18 - 19 ตค. 64
โดย นางเดือน โสมเกษตรินทร์
20 ตุลาคม 2021 @14:35 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 15-17 ต.ค.2564
โดย พิทักษ์ รูปสี
20 ตุลาคม 2021 @15:53 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 204 ส่งรายงาน 506 วันที่ 18-19 ต.ค.2564
โดย พิทักษ์ รูปสี
20 ตุลาคม 2021 @15:57 น.
[ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค] 209 ส่งรายงาน 506 วันที่ 18 -19 ตค 64
โดย หนูเตียง ไชยะโอชะ
20 ตุลาคม 2021 @16:01 น.สาธารณสุขอำเภอ

นายพลกฤต วรสันต์
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

นายสันติ ฝักทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ระบบงานภายใน

ระบบงาน สสจ.อบ.

ระบบงาน Zone2

Facebook FanPage

ราคาน้ำมันวันนี้

สิถิติ
- เริ่มนับสถิติวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
Your IP : 3.236.253.192
Last Update 1 ม.ค. 13
07:00:00