ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สสอ.โพธิ์ไทร 6 ตุลาคม 2566 @15:37:27 PHS001 ข่าวทั่วไป

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

เรื่องแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

---------------------------------------------------

                   ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรลงวันที่  21  กันยายน  ๒๕๖๖

ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข   จำนวน  3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ   โพธิ์ไทรนั้น

                   บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย มีผู้สอบคัดเลือกได้ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อเลือกสรรครบกำหนด1  ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณีและใน      อายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี      ของผู้นั้นดังนี้

                   1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้

                   2.ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด

                   ๓.ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

จึงขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ลำดับที่ ๑ -3 มารายงานตัวในวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖6  เวลา08.๓๐ น. ณ กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรหากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน      

                                      ประกาศ  ณ วันที่  6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

 

                                               

                                                            ( นายไชยา  พรหมเกษ )

                                                           สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทร

ดาวน์โหลดไฟล์ ที่นี่!!

แสดงความคิดเห็น/เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น
1.การแสดงความคิดเห็นต้องไม่หมิ่นเหม่หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2.ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม
3.ความคิดเห็นถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของผู้แสดงความคิดเห็น
4.ไม่อนุญาติให้ใช้การแสดงความคิดเห็นในการเผยแพร่ หรือหารายได้จำพวกธุรกิจเครือข่าย
5.พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดๆ

ยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้งาน Phosai District Public Health Office (สสอ.โพธิ์ไทร)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ไทรตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน โดย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นี้ได้อธิบายการเก็บรวบรวม การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง