อัลบั้มภาพ

อัลบัม : การสาธิต และการฝึกการใช้อุปกรณ์ ในกรณีเหตุเพลิงไหม้

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 สสอ.โพธิ์ไทร ได้มีการจัดเติมสารเคมีในถังดับเพลิง และมีการสาธิต และการฝึกการใช้อุปกรณ์ ในกรณีเหตุเพลิงไหม้ ให้แก่เจ้าหน้าที่รพ.สต. และสสอ.Card image cap
Images By : การสาธิต และการฝึกการใช้อุปกรณ์ ในกรณีเหตุเพลิงไหม้
Card image cap
Images By : การสาธิต และการฝึกการใช้อุปกรณ์ ในกรณีเหตุเพลิงไหม้
Card image cap
Images By : การสาธิต และการฝึกการใช้อุปกรณ์ ในกรณีเหตุเพลิงไหม้
Card image cap
Images By : การสาธิต และการฝึกการใช้อุปกรณ์ ในกรณีเหตุเพลิงไหม้
Card image cap
Images By : การสาธิต และการฝึกการใช้อุปกรณ์ ในกรณีเหตุเพลิงไหม้
Card image cap
Images By : การสาธิต และการฝึกการใช้อุปกรณ์ ในกรณีเหตุเพลิงไหม้
Card image cap
Images By : การสาธิต และการฝึกการใช้อุปกรณ์ ในกรณีเหตุเพลิงไหม้
Card image cap
Images By : การสาธิต และการฝึกการใช้อุปกรณ์ ในกรณีเหตุเพลิงไหม้
Card image cap
Images By : การสาธิต และการฝึกการใช้อุปกรณ์ ในกรณีเหตุเพลิงไหม้
Card image cap
Images By : การสาธิต และการฝึกการใช้อุปกรณ์ ในกรณีเหตุเพลิงไหม้
Card image cap
Images By : การสาธิต และการฝึกการใช้อุปกรณ์ ในกรณีเหตุเพลิงไหม้
Card image cap
Images By : การสาธิต และการฝึกการใช้อุปกรณ์ ในกรณีเหตุเพลิงไหม้
Card image cap
Images By : การสาธิต และการฝึกการใช้อุปกรณ์ ในกรณีเหตุเพลิงไหม้
Card image cap
Images By : การสาธิต และการฝึกการใช้อุปกรณ์ ในกรณีเหตุเพลิงไหม้
Card image cap
Images By : การสาธิต และการฝึกการใช้อุปกรณ์ ในกรณีเหตุเพลิงไหม้
Card image cap
Images By : การสาธิต และการฝึกการใช้อุปกรณ์ ในกรณีเหตุเพลิงไหม้
Card image cap
Images By : การสาธิต และการฝึกการใช้อุปกรณ์ ในกรณีเหตุเพลิงไหม้